Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
13:11
4758 e83e 500
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viazf zf
23:27
Jakoś tak niespodziewanie powiało chłodem. Na zewnątrz i w środku.
— brzydka jesień.
Reposted fromhesiamela hesiamela viabloodstain bloodstain
23:27
For Halloween I’m gonna be emotionally stable. No one’s gonna know its me.
— Andrea Gibson (via rarararambles)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
19:01
Jestem tak pusty że można wybudować w moim
wnętrzu jedną katedrę gotycką dwa domy towarowe
teatr boisko zajezdnię tramwajową.
— Różewicz
18:39

— Ida (2013) dir. by Paweł Pawlikowski
Reposted fromconchiglia conchiglia viabloodstain bloodstain
12:48

Boję się jutra. Boję się, że nie będę wystarczająco mądra, wystarczająco zabawna, wystarczająco ładna. Po prostu nie wystarczająco dobra. Boję się popełnionych błędów, a jeszcze bardziej niewykorzystanych szans. Dnia, w którym oprócz dostępu do sieci zabraknie czegoś znacznie istotniejszego. Boję się myśli dotyczących przyszłości, i tego kim się stanę. Jaką rolę odegram w życiu innych ludzi i czy sposób w jakim pokieruję swoim własnym będzie miał znaczenie. Czy okaże się słusznym? Boję się zapomnienia i tego, że ja zapomnę. Rozstania, śmierci i pająków. Tęsknoty za dzieciństwem, które niosło za sobą dylemat - cola, czy pepsi, - wieczorynka, czy podchody. Boję się tego, że nie będę potrafiła przebaczyć. Boje się rozczarowania wynikającego z niemożności podjęcia jakichkolwiek działań. Boję się telefonu o 3 nad ranem, i tego co mógłby powiedzieć mi przerażony głos po drugiej stronie słuchawki. Boję się samotności i wszechobecnej pustki, którą w konsekwencji niesie za sobą miłość. Boję się stać w miejscu. Boję się straty osób mi najbliższych, dla których niegdyś warto było próbować. Boję się tego, że stanę się największym wrogiem dla siebie samej. Również tego, że nie będzie mi dane kiedyś spojrzeć na życie przez pryzmat czasu, czy też doświadczenia, z bladym uśmiechem tlącym się w kącikach ust. Boję się, że nie będę robić tego, co sprawia mi w życiu największą przyjemność. I tego, że gdzieś w tym wyścigu szczurów stracę życiowe ambicje, a w tej nieustannej pogoni, i dążeniu do bycia ' kimś' zgubię to, co najcenniejsze. Siebie.

— moje wypracowanie z polskiego, dostałam 5, więc chyba coś w tym jest.
Reposted fromb0nivers b0nivers viaxannabelle xannabelle
12:47
Wstałem i nie wiem, co mógłbym zrobić.
Chyba tylko herbatę.
— Jacek Podsiadło (via nostalgiczna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaretaliate retaliate
20:53
“Życie to nie jest bajka. Jeśli po północy w klubie widzisz, że nie masz pantofelka, to znaczy że jesteś w trzy dupy pijana. Powinnaś poszukać torebki i nie dać nikomu ściągnąć z siebie majtek.”
— Piotr C. - Pokolenie Ikea
Reposted frombeatkazz beatkazz viacytaty cytaty
16:07
9718 c093
11:33
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viamusztarda musztarda
22:42
Młoda dziew­czy­na pot­rze­buje trochę cza­su, by zna­leźć mężczyznę na całe życie. To jej nie przeszkadza wychodzić tym­cza­sem za mąż. 
— Sidonie Gabrielle Colette/ ;)
Reposted frompensieve pensieve viaxannabelle xannabelle
22:42
5226 134f
Reposted frommagicalworld magicalworld viaxannabelle xannabelle
22:41
7223 9071
Reposted fromaishiteru13 aishiteru13 viaxannabelle xannabelle
22:41
9411 5d98
Reposted fromShini Shini viaxannabelle xannabelle
22:37
My Ludzkie bydło Ludzki gnój Z suteren i poddaszy
— chyba jakoś teraz zrozumiałem ten wiersz.
Reposted fromyanek yanek
22:37
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości. Nic, prócz jej braku.
— M. Dąbrowska
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vianeeds needs
21:11
1405 fd2d 500
Hłasko - Pijany o dwunastej w południe
Reposted fromKACHA KACHA viaaboutagirl aboutagirl
21:11
Leżę, patrzę w podłogę i nie chcę
— Marcin Świetlicki
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaaboutagirl aboutagirl
21:10
4505 a550 500
Reposted fromdead-inside dead-inside viaxannabelle xannabelle
20:43

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.

Reposted fromdobby dobby viaGunToRun GunToRun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl