Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
14:17
1373 dd92
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamusztarda musztarda
21:04
20:52
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viasoadysta soadysta
19:10
1789 4181
Hallgrimskirkja in Reykjavík, Iceland


WOW.
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
19:10
Jestem rozdrażniona, mam chęć szorować kamieniem po szybie (…).
— Agnieszka Osiecka, Biała bluzka (1988)
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
20:02
One day, whether you
are 14,
28 
or 65

you will stumble upon
someone who will start
a fire in you that cannot die.

However, the saddest,
most awful truth
you will ever come to find––

is they are not always
with whom we spend our lives.
Beau Taplin, “The Awful Truth”  (via oklacoma), (via lanistar)
14:34
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— Mrożek
Reposted fromtereska tereska viawerterowska werterowska
14:34
0735 fab5
Reposted frommisza misza viawerterowska werterowska
14:58
3250 91bc 500
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viaiblameyou iblameyou
18:45
5510 b725
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viavoine voine
18:45
what doesn’t kill you leaves you lying awake at 2am wishing it had
Reposted fromchudeszkity chudeszkity viavoine voine
23:14
pytasz czy ja to przeżyłem

nie
ja to umarłem
— *** (Stanisław Esden-Tempski)
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viavoine voine
23:13
1082 e670
Reposted fromawkwardx awkwardx viaretaliate retaliate
23:12
Jest na świecie tyle pięknych rzeczy a ty się martwisz, że zimno, że nie posprzątane
— mama, jak zawsze najmądrzej
22:59
4316 8638
Reposted fromprecelka precelka vianazwazdupy nazwazdupy
12:27
Pragnę Cię (pieprzyć, solić, przyprawić - o orgazm). Jest mi z Tobą miłość.
— Maria Goniewicz "Listy od Żony"
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaxannabelle xannabelle
14:27

"- Naprawdę cię szukałem.
- Chciałeś czego?
- Nie, nic - odpowiedziałem nieśmiało, spłoszony nagle tym jego pytaniem, które nie pozostawiało miejsca nawet na nieufność. - Tylko czy jesteś."

— ("Nagi sad")
Reposted fromfatu fatu viainsanedreamer insanedreamer
12:39
Coś ci powiem na ucho: najważniejsza jest czułość. Ani jędrne pośladki, ani piękna dusza, ani księżyc w pełni.
— osiecka
12:17
Czasem pakujemy stare rzeczy i chowamy je na strychu, nigdy nie zamierzając ich wyjmować, ale nie potrafimy się ich pozbyć. Pewnie tak samo jak marzeń.
— Harlan Coben – Nie mów nikomu
Reposted fromsaphirka saphirka viawerterowska werterowska
12:13

wishuponastardis:

Special skills: extensive Harry Potter knowledge, can watch an entire TV show in a week, knows words to every Disney song, can form abnormally strong attachments to fictional characters, Microsoft Word

Reposted fromnikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl