Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
01:14
Marzę o kimś, kto zmiesza się ze mną, rozcieńczy samotność.
— Katarzyna Nosowska
Reposted fromMissMurder MissMurder viaiblameyou iblameyou
17:15
9575 0665 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
17:13
Nieokreślony niepokój (free floating anxiety) należy do form lęku spotykanych najczęściej w nerwicach. Chory odczuwa wewnętrzne napięcie, jakby coś przykrego miało go spotkać, jakby mu coś zagrażało. Niekiedy niepokój ten koncentruje się na jakichś drobnych trudnościach i konfliktach, które urastają wówczas do wielkich problemów, budząc jednocześnie agresję: uczucia te bowiem (lęk i agresja) zwykle chodzą w parze. Stałe wewnętrzne napięcie odbija się na czynnościach układu endokrynno-wegetatywnego. Układ ten jest w stałym pogotowiu do walki i ucieczki (fight and fight reaction), co z kolei na zasadzie błędnego koła zwiększa stan wewnętrznego napięcia. Dotyczy to również układu ruchowego: napięcie mięśniowe jest wzmożone, stąd podwyższenie odruchów głębokich, i tak częste w nerwicach, uczucie znużenia i bóle mięśniowe.
— Psychopatologia nerwic, Antoni Kępiński
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
17:11

mystic-sybil:

I don’t read as much as I used to. I don’t draw as much as I used to.

I don’t even play video games as much as I used to.

I have no idea what I do.

Reposted fromyachumi yachumi viawerterowska werterowska
17:10
4702 306f 500
Reposted fromchodzacyparadoks chodzacyparadoks
17:10
Wzruszenia są święte. Nie istnieje nic poza wzruszeniami. Pisanie jest dawaniem nazw wzruszeniom. Człowiek jest świętością jako naczynie wzruszeń.
— Edward Stachura
Reposted fromstachura stachura viainsanedreamer insanedreamer
17:10
Wzruszenia są święte. Nie istnieje nic poza wzruszeniami. Pisanie jest dawaniem nazw wzruszeniom. Człowiek jest świętością jako naczynie wzruszeń.
— Edward Stachura
Reposted fromstachura stachura viaaboutagirl aboutagirl
22:20
“Kochać kogoś znaczy widzieć w nim cuda dla innych niedostrzegalne. 
— François Mauriac
Reposted fromblackdrama blackdrama viavoine voine
22:19
22:10
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viavoine voine
22:10
22:05
5007 e1fa 500
Leopold Tyrmand - Cywilizacja komunizmu
Reposted fromicanseeyou icanseeyou viabloodstain bloodstain
19:46
6428 0c1f
Reposted fromrol rol
19:40
To taki stan, że idziesz ulicą i modlisz się,żeby ktoś w Ciebie wjechał.
00:15
6310 6c81 500
Reposted fromtwice twice viaweightless weightless
00:13
The goal of life is to make your heartbeat match the beat of the universe, to match your nature with Nature.
— Joseph Campbell
Reposted fromrainbowarrior rainbowarrior viaiblameyou iblameyou
00:11
listopad to połączenie wszystkich poniedziałków roku
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted frompengin pengin
22:05
4836 7b3f
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahrabiapawel hrabiapawel
20:58
18:29
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl